Fordon

 

NÄR KVALITÉT SPELAR ROLL

Aston Harald Composite tillverkar delar för olika varumärken inom fordonsindustin. Från sportbilar till energisnåla elektriska fordon, små prototyper till större serieproduktioner. De färdiga produkterna som våra komponenter resulterar i levereras med stor variation enligt kundens önskemål. En sak som de alla har gemensamt är att de tillverkas med precision. Inte bara för noggrannheten mot strukturella krav, utan även för att uppfylla och möta de estetiska kraven.