Spårbarhets system

Spåra och spårning

Från första början visste vi att det var ett absolut måste att investera i ett spårbarhetssystem. Det är inte bara på grund av de växande kraven som överensstämmer med lagstiftningen som förutsätter sådana system eller krav från kunder av dokumenterad ursprung, utan också för att säkerställa att vi hade alla verktyg på plats från första dagen.

Vårt skräddarsydda spårbarhetssystem är en integrerad del av vår produktion. Av särskild betydelse för flyg-och bildels produktion, tillåter det oss att inte bara spåra vem som arbetade på varje del, även var och när de gjorde det. Det system vi använder har specialutvecklats för Aston Harald som även tillåter oss att identifiera de specifika parti av råvaror varje del gjordes från.