HÄRDNING

 

VÄRME och tryck

Vi använder tre metoder för komposit härdning: autoklav, tryck och ugn.

Autoklavhärdning används för att uppnå den absoluta minimimängden av vaccum vid framställning av kolfiberkomponenter och samtidigt maximera styrka till viktförhållande. Detta görs genom att placera delen under vakuum i en autoklav och sedan trycka på autoklav under en uppvärmd fas.
För större produktionskörningar kan vi utnyttja vår kraftiga komposittryck. Detta gör det möjligt för oss att minska den uppvärmda fasen från timmar till minuter samt avsevärt öka antalet delar vi kan producera i en given tidsram.

Vår autoklav är:

  • 11 x 2 meter
  • Fullt programmerbart styrsystem med stigande temperatur och tryck
  • Individuellt vakuum, temperaturlarm och loggning
  • Klassad för upp till 10 bar och 150°C

Vår press:

  • Tryckområde 800 x 600mm
  • Max kraft 1300 kN, min 55kN
  • Öppnings avstånd 600mm
  • Arbetstemperatur 250°C max arbetstemperatur