Industri

 

Bygga framtiden

Ökad förståelse och tillämpning av kolfiber kommer ständigt utveckla dess användningsområden och gynna ekonomi inom industri och infrastruktur. Lätta kompositkonstruktioner kan produceras i modulform och sedan transporteras för slutmontage till en bråkdel av kostnad och tid för många standardalternativ. Vi arbetar tillsammans med statliga myndigheter och ledande svenska forskningsinstitutioner, vi investerar tid, skicklighet och pengar för att främja användningen av kompositer i infrastruktur och konstruktion, eftersom vi tror att det är framtiden.

Utmärkelser genom forskning

 

Som komposittillverkare vill Aston Harald vara i framkant av material och teknisk utveckling inom vårt område. Som sådan är vi aktivt involverade i ett antal projekt som vill främja användningen av kompositer inom industrier, främst av vilka där forskning tillämpningar kolfiber i infrastruktur. Vi samarbetar med Chalmers tekniska högskola här i Sverige.

Industin strävar mot förbättringar

Eftersom kompositer alltmer tillämpas inom industrisektorn arbetar vi tillsammans med våra kunder för att få fördelarna med denna teknik och med där dess användning kan maximeras. Vi kommer gärna anta projekt på kundens begäran, men lika aktivt arbetar vi med att utforska områden som kanske inte tidigare beaktats och där våra ideér kan bidra till industrins fortsatta utveckling. Från små, begränsade prototyper till större volymproduktioner, våra kunder kommer att få samma omsorg och serviceleverans från början till slut.